Craps ordlista – lär dig olika insatser

Terminologin är ganska stor inom craps så nedan presenteras en del uttryck och ord vad gäller insatser och dess termer.

Shooter

Det första som behöver göras för att man ska kunna komma igång och spela craps är att välja ut en shooter. Shootern är den personen som kastar de två tärningarna över spelplanen. Rollen som shooter roterar sedan bland alla deltagare runt bordet i medsols riktning.

Insatser

När shootern är utvald får alla runt bordet lov att göra en insats, där du antingen kan satsa på att shootern vinner eller förlorar. Insatserna görs enligt olika satsningsalternativ.

Satsningsalternativ

De olika satsningsalternativen kan förklaras som olika versioner av hur man kan göra insatser. I en version kan exempelvis summan 7 betyda vinst, i en annan förlust. Det är därför viktigt att ha koll på de olika satsningsalternativen du ska göra din insats efter. Insatserna delas huvudsakligen upp i två kategorier; rätt och fel. På spelplanen finns olika fält döpta efter de olika satsningsalternativen. Du lägger därmed dina marker på de fält som representerar de satsningsalternativ du vill göra din insats efter.

"Rätt insatser" - olika alternativ

Alla insatser där man satsar på att shootern ska vinna sitt pass kallas för "rätt insatser".

 

  • Pass line: Shootern vinner om denne kastar summan 7 eller 11 på första kastet, det så kallade come-out kastet. Shootern förlorar om come-out kastet är 2,3 eller 12 ("craps"). Om det blir en annan summa blir det en så kallad point. Om shootern därefter slår point-numret igen innan denne slår en 7:a vinner han också, om han däremot slår en 7:a innan point-numret blir det förlust.

 

  • Taking the Odds: När shootern har etablerat en så kallad point får de som satsat på "Pass line" ta odds. Till exempel kan du satsa på x3 din insats om point är 4,5,9 eller 10 eller om point är 6 eller 8 kan du satsa x4.5 din insats. Varje nummer har ett eget odds.

 

 

  • Come: Ett insatsalternativ som liknar en Pass Line-insats. Skillnaden är att denna insats kan läggas på varje kast så fort shootern har etablerat en point. Om du lägger en satsning på come så kommer kastet därefter vara som första kastet. Det innebär att i fall shootern slår 7 eller 11 så vinner du, men om hon eller han kastar en craps, förlorar du. I fall någon annan summa kastas blir den summan point för ditt bet. Om du då ska kunna vinna på insatsen du gjort måste därmed point-numret kastas igen innan en 7:a.

 

"Fel insatser"

Alla insatser där man satsar på att shootern ska förlora sitt pass kallas för "fel insatser".

 

  • Don´t pass-line. Du vinner om come-out-kastet blir 2,3 eller 12 eller om en 7:a kastas innan pointen. Du förlorar om come-out-kastet blir 7,11 eller om summan 7 blir kastad innan point-numret. Detta insatsalternativ ger jämna pengar på insatsen förutom om come-out kastet blir nummer 12, vilket innebär att det blir lika och insatserna lämnas tillbaka

.

  • Laying the Odds: En insats som kan läggas efter att shootern etablerat en point. Du kan satsa x6 din insats om point är 4 eller 10. Du kan satsa x4.5 om point är 5 eller 9. Du kan satsa x3.6 om point är 6 eller 8. Du vinner om shootern kastar 7 innan point-numret. Om point är 4 eller 10 är vinsten 1:2. Om point är 5 eller 9 är vinsten 2:3. Om point är 6 eller 8 är vinsten 5:6.

 

  • Don't Come: Så fort shootern etablerat en point kan du lägga en insats. Nästa kast blir därför come-out-kast för insatsen. Om shootern kastar 7 eller 11 förlorar du, men om denne kastar en craps vinner du. Om en point etableras för denna insats vinner du om 7 kastas före point-numret.

Utöver dessa ovan beskrivna insatser finns det en uppsjö fler att känna till men dessa är de mest grundläggande. Innan du har provat kan de kanske verka lite knepigt, men så fort du testat några gånger kommer du att ha lärt dig de olika alternativen ganska snabbt.