Craps ordlista

Craps är ett tärningsspel med ganska speciella regler och många speltermer. För att kunna sitta vid ett spelbord där craps spelas måste man ha hygglig kunskap om vad alla ord betyder. Redan spelplanen kan förvirra en. Vid första anblicken ser den enkel ut men vid en närmare titt ökar förvirringen till dess att du har läst på.

Grunderna i craps

Shootern

Den som kastar de två tärningarna kallas shooter. Rollen som shooter går runt spelbordet och alla deltagare kan vara shooter. Rollen passerar medurs runt bordet. Shootern måste alltid kasta tärningarna så att de studsar mot kanten på spelbordet.

Pass Line

Pass line är det ställe på spelbordet där du lägger din insats om du tror att shootern kommer att klara sin omgång och göra en Pass.

Don't Pass Line

Detta är det ställe på spelbordet där du satsar på att spelföraren kommer att misslyckas med sin omgång och göra en Don't Pass.

Come Out

Det första kastet kallas come out. I det kastet kan shootern vinna omgången, förlora omgången eller fortsätta med bibehållen insats. Vinner shootern får han tillbaka insatsen och lika mycket till. Har han satsat 100 kronor blir vinsten alltså 200 kronor.

Pass

Får shootern summan 7 eller 11 på tärningarna har han vunnit omgången och får tillbaka sin insats plus lika mycket till. Han har då gjort ett Pass. Har andra spelare satsat på Pass får även de motsvarande vinst.

Don't Pass

Får Shootern 2, 3 eller 12 i sitt come out-slag får han craps och förlorar sin insats. De spelare som har satsat på Don't Pass Line vinner då och får tillbaka dubbla insatsen.

Point

Den tredje möjligheten är att shootern får 4, 5, 6, 8, 9 eller 10. Då har shootern etablerat en point. Det värdet är vad shootern ska försöka slå igen för vinst. Shootern får hålla på hur länge som helst, men slår han en sjua tar det slut. Shootern har då inte klarat sitt Pass, utan fick Don't Pass.

Under tiden shootern försöker få Pass är det bara pointen och sjuan som avgör vinst eller förlust. Nu kan det alltså inte bli craps, de går bara under första slaget - come out. Shootern kan alltså nu få 2, 3, 11 eller 12 utan att förlora sitt Pass.

Övriga insatser

Utöver de här beskrivna termerna finns det en uppsjö ytterligare termer. Det finns ungefär 40 olika sätt att satsa på Pass eller Don't Pass och kombinationer av dessa. Som exempel kan en spelare som inte har satsat före come out satsa senare i spelet. Blir summan då efter det han satsat 7 eller 11 vinner han till skillnad mot shootern som då förlorar på summan 7. Blir det något av 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 eller 12 har den spelaren etablerat en egen point för det fortsatta spelet.