Craps historia

Craps är räknat som klassiskt casinospel. Som med de flesta klassiska spel finns det en intressant historia bakom hur spelet kom till. Det är alltid svårt att veta exakt när spel kom till. Den största anledningen till det är var man drar gränsen för när ett spel verkligen kom till. Det beror helt enkelt på om man räknar spelets föregångare till craps eller om gränsen dras när spelet började se ut precis som det gör i dag. För att få svar på frågan om hur craps kom till behöver vi gå tillbaka många hundra år i tiden.

Hazard lade grunden

Precis som i så många andra fall var det ett eller flera spel som låg till grunden till det som skulle komma att bli craps. Det spel som var allra viktigast i det hänseendet var hazard. Hazard är ett brittiskt spel som var väldigt populärt. I likhet med craps gick spelet ut på att kasta tärningar och hoppas på att resultatet skulle gå ens väg. Redan här i hazarden kommer man faktiskt in på namnet craps. Om du som spelare i hazard fick två stycken ettor förlorade du spelet, det kallade man för att få crabs.

Det dröjde inte länge innan spelet spreds till Frankrike. Det fransmännen gjorde var att ändra i spelet, vilket innebar att det började likna det spel som i dag kallas för craps. Det är här det blir intressant. Frågan är alltså när spelet var tillräckligt likt för att kunna kalla det "upptäckten av craps". Är craps brittiskt eller franskt? Förmodligen kan man säga att det är båda två, då engelsmännen hade ett spel som påminde lite grann om dagens craps men sedan tog fransmännen över, och i och med deras modifikation var spelet craps var fött. 

Craps i USA

Amerikanerna tog till sig craps helhjärtat. Dessutom började man ändra lite i reglerna. Ett exempel är att man gjorde det möjligt att satsa även på don't pass-alternativet, något som skulle visa sig bli väldigt populärt. Det var ett sätt för spelaren att slå tillbaka mot det utbredda fusket från casinona. Eftersom casinona nu inte längre kunde veta vad spelaren skulle satsa på i förhand var det ingen idé att göra fusktärningar.

Tre länder deltog i att skapa det vi idag kallar craps. En del kanske tycker det är mindre väsentligt men det är dock intressant.